Home

Wat is SNOV?

SNOV is de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen. Zij verzorgt de Bed-bad-brood-voorziening voor dakloze ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen met ingang van januari 2015.

De bewoners zijn erg blij als ze niet op straat hoeven slapen, maar de nacht kunnen doorbrengen op een veilige plaats waar ze ook eten krijgen en zich kunnen wassen.

Doel

Voorheen was het doel van SNOV uitsluitend om bedbad en brood te bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen die op straat beland waren. Inmiddels is daar begeleiding bij gekomen. Deze begeleiding houdt onder andere in dat bewoners worden gestimuleerd en begeleid in juridische procedures. Daarbij wordt er gezocht naar passende dagbesteding voor bewoners. Klik hier voor meer informatie.