Achtergrond

Vanaf 5 januari 2015 is Stichting Noodopvang Vluchtelingen, afgekort SNOV, gestart met een kleine nachtopvang voor ongedocumenteerden. SNOV bood in eerste instantie onderdak aan 7 mensen en biedt momenteel ruimte aan 25 vluchtelingen (17 mannen, 8 vrouwen) zonder papieren en heeft in totaal 6 opvanglocaties.

In juni 2014 ondersteunden de organisaties die hulp boden aan personen zonder verblijfsvergunning, in overleg met wethouder Bert Frings het initiatief om een bed-bad-broodvoorziening te creëren voor mensen die tot dan toe op straat moesten blijven.

Ons Doel

In het verleden was het enige doel van SNOV om bedden, baden en brood te bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Op dit moment krijgen bewoners tevens begeleiding waardoor bewoners onder andere gestimuleerd en begeleid worden in juridische procedures.


Vrijwilligers & Professionals

Aanvankelijk werkte SNOV alleen met vrijwilligers, maar dankzij subsidie van de gemeente is per 1 juli 2015 een coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken, waaronder vrijwilligerswerving en begeleiding, instroom van bewoners en ontwikkeling van de organisatie.

Vanaf augustus 2016 is een tweede coördinator actief als groepsbegeleider voor alle opvangcentra. De vrijwilligers vervullen ‘s ochtends en ‘s avonds diverse taken als gastheer en zijn steeds meer betrokken bij de begeleiding en dagbesteding van bewoners.

Waar we naar streven

Op 17 januari 2013 diende de Conferentie van Europese Kerken een klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) over het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van vluchtelingen waarvan alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. De commissie oordeelde dat de Nederlandse overheid de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning heeft geschonden en stelt dat Nederland het recht van ongedocumenteerden op voedsel, kleding en onderdak moet waarborgen als noodzakelijke voorziening om hun menselijke waardigheid te beschermen.

De afgelopen jaren is in samenwerking met de gemeente Nijmegen een bed-bad-broodvoorziening opgezet voor vluchtelingen waarvan alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. De gemeente heeft als uitgangspunt: “Niemand slaapt ‘s nachts op straat”. Toch lukt dit nog niet. Er is meestal een wachtlijst en er is geen alternatief bij een incidentele schorsing bij de opvang. Daarnaast is er geen adequate zorg voor mensen met grote psychische problemen en verblijven veel ongedocumenteerde vluchtelingen als gast in privé-accommodatie en hebben daardoor een onzekere toekomst.

De ondertekenaars van het Manifest vinden de huidige bed/bad/broodregeling nauwelijks voldoende. Wij pleiten daarom voor een goede en waardige opvang van alle vluchtelingen waarvan alle rechtsmiddelen in de stad Nijmegen zijn uitgeput.

Een goede opvang van vluchtelingen omvat in onze ogen:

  • voedsel, kleding en onderdak in een 24-uurs opvang
  • zinvolle dagbesteding
  • ondersteuning op maat, inclusief sociale, medische en juridische ondersteuning
  • passende voorzieningen voor ouderen en medisch kwetsbaren
  • de mogelijkheid om trainingen/cursussen te volgen
  • zakgeld en reiskostenvergoeding

Maak kennis met het team

Het Team

Marten Hoogsteder

Algemeen coördinator

Petit Bari

Groepsbegeleider


Het bestuur

Paul Oosterhoff

Voorzitter

Anemone van den Broek

Secretaris

Jo Heiligers

Penningmeester

Jan Ruyssenaars

Bestuurslid

Thomas Noten

Bestuurslid