De organisatie

SNOV is de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen. Zij is aangemerkt als een ANBI of algemeen nut beogende instelling. SNOV verzorgt de Bed-bad-brood-voorziening voor dakloze ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen. Zij heeft deze functie sinds januari 2015, nadat het Europese hof eind 2014 bepaalde dat Nederland actief beleid moest ontwikkelen voor de vele ongedocumenteerde en dakloze vluchtelingen.

Contact

Email: snov.bed.bad.brood@gmail.com

Telefoon: 06-52056807

Start van het Initiatief

Alle organisaties in Nijmegen, die in juni 2014 betrokken waren bij mensen zonder verblijfsvergunning, steunden in een overleg met toenmalig wethouder Bert Frings het idee om een bed-bad-brood-voorziening in het leven te roepen voor mensen die tot dan toe op straat moesten verblijven.

SNOV heeft deze taak op zich genomen. SNOV had jaren een goede verhouding met de gemeente en had al vele vluchtelingen opvang geboden. In oktober 2014 startte het nieuwe stichtingsbestuur met de voorbereiding van dit project.

Stichting Noodopvang Vluchtelingen, kortweg SNOV, start per 5 januari 2015 een kleine nachtopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Kortweg de B3 of bed bad brood. Het SNOV vangt voor dit doel in de beginfase 7 mensen op. Momenteel biedt zij plek aan 25 vluchtelingen zonder documenten.

Vrijwilligers en beroepskrachten

Aanvankelijk werkte SNOV enkel met vrijwilligers, maar dat bleek niet altijd voldoende om de opvang goed te laten draaien. Dankzij subsidie van de gemeente is er per 1 juli 2015 een betaalde coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken, waaronder vrijwilligerswerving en -begeleiding, intake van bewoners en het ontwikkelen van de organisatie. Vanaf augustus 2016 is een tweede beroepskracht actief als groepsbegeleider voor de opvanglocaties en tevens de rol van beheerder vervult voor alle panden waarin SNOV opvang realiseert. De beroepskrachten worden in overeenstemming met hun functie en betrekkingsomvang betaald volgens de CAO Zorg & Welzijn.

De vrijwilligers vervullen een taak als gastheer of gastvrouw in de ochtend en avond en raken in toenemende mate overdag betrokken bij dagbesteding van bewoners.

Bestuur

Paul Oosterhoff (predikant, 4 september 1953, Den Haag ) is voorzitter.

Annemoon van den Broek (16 augustus 1948, Nijmegen) is secretaris

Jo Heiligers (25 januari 1952, Heerlen) is penningmeester

Jan Ruyssenaars (13 mei 1944, Zeist) is bestuurslid

Thomas Noten (05 mei 1990, Mook en Middelaar) is bestuurslid.

Ter inzage

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2020 | Download
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2020 | Download

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2019 | Download
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2019 | Download

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2018 |  Download
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2018 | Download

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2017 | Download 
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2017 | Download 

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2016 | Download 
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2016 | Download 

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2015 | Download 

SNOV Jaarverslag en Financieel Overzicht 2014 | Download

AVG protocol SNOV | Download

Registraties

KvK: 10044854

RSIN: 8075.03.587