De bed-bad-brood opvang voor de inwoners van SNOV wordt gefinancierd door de gemeente Nijmegen.

Naast bed-bad-brood verzorgt SNOV activiteiten voor de bewoners via een project genaamd Toekomstperspectief. We hebben vanuit verschillende fondsen subsidies aangevraagd om het project Toekomstperspectief vorm te geven. Tot nu toe is het Kansfonds de enige partij die het project financiert.


Schenken

SNOV is vooral afhankelijk van vrijwilligers. Om de bewoners de komende jaren verder te kunnen ondersteunen, is uw donatie meer dan welkom.

Via directe overschrijving

NL56 INGB 0002 9836 05


Het financiële jaarverslag van SNOV is hier te vinden: