SNOV werkt samen met de volgende organisaties:

Er is maandelijks overleg met Stichting Gast en het Huis van Compassie. Hier worden bewoners van SNOV aangedragen waar zinvolle dagbesteding voor wordt gezocht.

Daarbij worden zowel de vrijwilligersbijeenkomsten als bestuursvergaderingen bij De Haard (Protestantse Diaconie) georganiseerd.

Met Stichting Gast wordt actief samen gewerkt. Zoals gezegd werken SNOV en Stichting Gast ook samen om dagbesteding te vinden voor bewoners. Zo helpt Stichting Gast bewoners van SNOV bijvoorbeeld met het verkrijgen van sportkaarten.

Ook verzorgt Stichting Gast bijvoorbeeld het Gast café waar veel bewoners van SNOV overdag naartoe gaan.

Er is regelmatig overleg met het Wereldvrouwenhuis om bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken te bespreken van toekomstige bewoners te bespreken.

GezelligNijmegen verzorgt gedurende de week overdag een veilige thuishaven in de vorm van een woonkamer waar bewoners van SNOV welkom zijn om de dag door te brengen.

Met name het zorgcafé van dokters van de wereld (gehuisvest in de woonkamer van GezelligNijmegen) helpt bewoners van SNOV regelmatig met het vinden van tandartsen en andere zorgaanbieders.

  • Zij aan Zij

Zij aan Zij verzorgt maaltijden voor de mannen in een van de opvanglocaties.

Vluchtelingenwerk helpt bewoners van SNOV met de juridische begeleiding binnen procedures. Zij helpen bij het vinden van bewijsstukken en het in contact brengen met advocaten.