TOEKOMSTPERSPECTIEF – DAGBESTEDING VOOR BEWONERS

Veel ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen die bij SNOV worden opgevangen, hebben last van slaapproblemen, depressie of hebben te maken met trauma’s. Verveling kan dergelijke problemen mogelijk verergeren. Vluchtelingen zijn meestal zeer gemotiveerd om te werken, te leren en te groeien. Ter ondersteuning hiervan is SNOV een project gestart om zinvolle dagbesteding voor de bewoners te creëren.

voorbeeld van activiteiten die de bewoners voorstelden in onze laatste bijeenkomst
MEER OVER HET PROJECT…

Het ontwerp van het project is eenvoudig. Eerst vindt er een informeel gesprek plaats waarbij deelnemende bewoners wordt gevraagd naar hun interesses, kwaliteiten en ervaring. Het idee hierachter is dat iemand die intrinsiek gemotiveerd is, eerder geneigd zal zijn om zijn/haar best te doen en de activiteit serieus te nemen. Het beoogde maatwerk heeft een stimulerend effect op alle betrokken partijen.

Daarna gaan de vrijwilligers (en de projectleider) samen met de bewoners op zoek naar organisaties die een geschikte activiteit voor één of meerdere deelnemers kunnen verzorgen. Het eerste contact met de organisaties verloopt via de projectleider van Toekomstperspectief. Zodra de deelnemer met de activiteit begint, zal een vrijwilliger van SNOV de deelnemer hierbij begeleiden voor zover dat nodig of wenselijk is. De beoogde activiteiten zijn onder te verdelen in educatie, recreatie en soms vrijwilligerswerk.

Tenslotte, er worden tussentijdse evaluaties gehouden met de deelnemers en de deelnemende organisaties om de voortgang van de deelnemer te bespreken en eventuele problemen in de samenwerking op te lossen. Na maximaal een jaar vindt de eindevaluatie plaats om het project te bespreken en mogelijke toekomstige samenwerking te overwegen.

DOEL

Het doel van dit project is om verveling te bestrijden en tegelijkertijd een zinvolle activiteit te vinden voor de deelnemers waar ze naar uit kunnen kijken en waarmee ze zin kunnen geven aan hun leven in Nederland.

Het is ook mogelijk dat deze mensen waardevolle kennis of vaardigheden leren die ze – als mogelijke toekomstige Nederlanders – een goede start geven in het opbouwen van een leven binnen de Nijmeegse gemeenschap.

Bij een terugkeer naar het land van herkomst zouden de vluchtelingen de kennis die zij in Nederland hebben opgedaan kunnen gebruiken en toepassen om een beter leven te hebben in hun thuisland.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Zoals gezegd wordt er regelmatig een evaluatie van het project uitgevoerd. Klik here voor de evaluatie van het voorafgaande pilot project ‘Zorgen voor Morgen’.


Dit project is mogelijk door de steun van de volgende fondsen:


Samenwerking met externe partners

This project would have no chance of success without collaboration with various external partners.

  • We werken nauw samen met het Steunpunt Taal Educatie en Participatie (STEP). Er zijn verschillende taalniveaus binnen de groep. Step verzorgt taalcursussen op verschillende niveaus voor bijna alle deelnemers van ons project.
  • We werken ook samen met de Stichting Gast. Er is regelmatig overleg tussen de coördinatoren van SNOV en Gast over welke activiteiten waar gedaan kunnen worden en in hoeverre samenwerking mogelijk is. Zo is er in de Pilot voorafgaand aan dit project samengewerkt bij het aanbieden van een kappersopleiding voor de bewoners van Gast en SNOV.the coordinator of the house of compassion about possible activities and cooperation. The Huis Van Compassie is also helping to set up a hairdressing course.
  • Het Huis Van Compassie Nijmegen is ook samenwerkingspartner. Ook is er vaak contact met de coördinator van het huis van compassie over mogelijke activiteiten en samenwerking.
  • Wijkcentrum Daalsehof in Nijmegen Oost is ook een samenwerkingspartner. Dit activiteitencentrum biedt de mogelijkheid om allerlei activiteiten te doen, zoals houtbewerking, sieraden maken, schilderen, etc.
  • Wereldvrouwenhuis – Mariam van Nijmegen. Met het Wereldvrouwenhuis wordt ook gekeken welke activiteiten er gedeeld kunnen worden en welke nieuwe gezamenlijke projectjes we kunnen opstarten.

Andere organisaties waarmee we samenwerken

Doordeweeks biedt Gezelling Nijmegen een veilige haven in de vorm van een huiskamer waar SNOV-bewoners welkom zijn om de dag door te brengen.

In particular, the zorgcafé of Doctors of the World (housed in the living room of Gezelling Nijmegen) Het zorgcafé van Dokters van de Wereld (gehuisvest in de huiskamer van Gezelling Nijmegen) biedt een luisterend oor en helpt inwoners van SNOV regelmatig bij het vinden van tandartsen en andere zorgverleners.

  • Zij aan Zij

Deze organisatie verzorgt maaltijden voor de mannen in een van de opvanglocaties.

Vluchtelingenwerk Oost Nederland helpt inwoners van SNOV met juridische begeleiding. Ze helpen vluchtelingen bij het vinden van bewijs en brengen hen in contact met advocaten.