Vrijwilligers en Stagiaires

Werkte SNOV B3 voorheen alleen met vrijwilligers, ook nu er beroepskrachten aanwezig zijn, hebben zij nog steeds een belangrijke rol. Vrijwilligers verrichten diverse belangrijke taken binnen en buiten de opvang.

Wie zoeken we?

Begeleidende gastheren en gastvrouwen in de opvang.

De opvang van SNOV B3 is een tijdelijke verblijfsituatie voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Dat vraagt om vrijwilligers met diverse talenten. Mensen met een groot empathisch vermogen, maar ook mensen met een ‘doe’-mentaliteit. Mensen van twintig en mensen van tachtig jaar. Iedere leeftijd biedt aan de meestal jongvolwassen gasten een ander type steun en veiligheid. Met jonge vrijwilligers bespreekt men de thema’s die binnen de eigen leeftijdsfase belangrijk zijn. Oudere vrijwilligers geven een gevoel van veiligheid door hun levenservaring. Wat alle vrijwilligers gemeen hebben is dat ze allen de handen flink uit de mouwen steken bij de dagelijkse gang van zaken.

We zoeken vrijwilligers die een beheersfunctie op zich willen nemen in een locatie niet ver van het centrum. Het is mogelijk deze taak met een tweede vrijwilliger te delen. Het inzetten van een activiteit die aansluit bij de gasten, behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment zoeken we gastheren en gastvrouwen voor diverse tijdstippen door de week en in het weekend. Binnen de mannenopvang van 8.00 tot 10.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur op verschillende dagen. En binnen de vrouwenopvang gaat het om 2 uur op een of twee middagen in de week.

Taken van vrijwilligers binnen de opvang van SNOV:

– Zij helpen bij het gezamenlijk opknappen van het pand.

– Ook verhogen vrijwilligers de sfeer door de ondersteunende gesprekken die zij voeren, door het delen van interesses, of het meedoen met gezelschapsspellen.

– Zij helpen bij het op orde houden van de panden en de tuin en ze begeleiden de schoonmaak en de maaltijden. 

– Begeleiden de bewoners bij bezoek aan ziekenhuizen, huisartsen tandartsen en psychologen.

– Signaleringsfunctie voor persoonlijke vragen en problemen van gasten naar coördinator en groepsbegeleider. Inventariseren wat de klachten zijn en bedenken wat verbeteringen kunnen zijn.

– Het bespreekbaar maken van belemmeringen en angsten.

– Tenslotte geven een aantal vrijwilligers taalles aan cliënten.

Begeleiders voor deelnemers van dagbestedingsproject Zorgen voor Morgen.

Recentelijk heeft SNOV van verschillende fondsen financiering gekregen om een project te starten waarin zinvolle dagbesteding wordt aangeboden aan de bewoners (lees hier meer over dit project). Voor bewoners die deelnemen aan dit project wordt op maat gezocht binnen drie verschillende dagbestedingsvormen: Scholing, (vrijwilligers)werk/stage of ontspanning/recreatie. Voor dit project zijn veel vrijwilligers nodig om de deelnemers te begeleiden binnen de drie dagbestedingsvormen. Binnen dit project hebben vrijwilligers de volgende taken:

– Stimuleren van deelnemers.

– Relatie met organisatie waar deelnemer werken, leren, of recreëren, onderhouden (door middel van bijvoorbeeld evaluatiegesprekken).

– Coachingsgesprekken met deelnemer(s) voeren.

– Projectleider op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

– Samen met deelnemer(s) een plan opstellen om zoveel mogelijk uit het leer-, werk-, ontspanningstraject te halen.

Stagiaires

De laatste jaren heeft SNOV op een prettige wijze samengewerkt met verschillende stagiaires van de Radboud Universiteit (Nijmegen).

Je kunt bij SNOV werkervaring opdoen als stagiaire. Je werkt dan samen met een dynamische groep vrijwilligers en professionals. Zij willen net als jij iets betekenen voor de doelgroep ongedocumenteerde vluchtelingen. Je kunt begeleidende gastheer/gastvrouw worden bij een van de opvanglocaties of je kunt begeleider worden voor deelnemers van het project Zorgen voor Morgen.

Lijkt deze stage plek iets voor jou, neem dan contact op met Marten Hoogsteder, de coördinator van SNOV via email: snov.bed.bad.brood@gmail.com, of telefoon: 06-52056807.