SNOV biedt opvang aan ongedocumenteerde vluchtelingen die worden aangemeld door een van de vluchtelingenorganisaties in Nijmegen. Tijdens een gesprek wordt beoordeeld of ze in een groep kunnen wonen, of ze extra zorg nodig hebben in de opvang, of dat ze elders ingeschreven moeten worden. Zij mogen voor een voortraject van 5 dagen na de intake komen.

Er zijn huisregels waar iedereen zich aan moet houden. De belangrijkste regels zijn:

  • geen drugs en alcohol
  • geen wapens
  • niet stelen en andermans bezittingen aanraken
  • rustig en vriendelijk naar elkaar toe
  • geen overlast in de buurt
  • niet blijven hangen in de straat

In het geval van drugs, wapens en/of diefstal moeten de bewoners onmiddellijk vertrekken en mogen zij niet terugkeren. Als de bewoners in staat zijn om in een groep te wonen en zich aan de dagelijkse regels te houden, ontvangen ze na de 5 nachten in de opvang een SNOV-pas met een foto waarmee ze langer kunnen blijven.


Opvang voor vrouwen

Sinds januari 2013 is het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen open voor vrouwelijke vluchtelingen die op straat staan. Na een jaar van onderdak en steun van het Wereldvrouwenhuis moeten vrouwen voor zichzelf kunnen zorgen. In 2015 heeft SNOV een kleine opvang opgezet voor vrouwen die er niet toe in staat waren voor zichzelf zorgen. SNOV biedt vrouwen dag- en nachtopvang, SNOV huurt tijdelijk een pand van woningcorporatie Talis. Op 8 maart 2015 arriveerde de eerste vrouw. Op dit moment heeft SNOV de capaciteit voor 8 vrouwen.

Onderdak voor mannen

Er zijn momenteel twee opvangcentra voor mannen. Op de ene locatie zijn 6 mannen gehuisvest, op de andere 11. De faciliteiten die ze kunnen gebruiken zijn een woonkamer om te ontspannen, ze krijgen ontbijt en warme maaltijden, er is een mogelijkheid om te douchen en de mogelijkheid om kleding te wassen en te strijken. Tenslotte is er natuurlijk een plek om te slapen. Omdat het meestal om oude gebouwen gaat, wordt er nog gewerkt aan de gebouwen en het interieur. De mannen doen dit zelf met, waar nodig, de hulp van vrijwilligers.

In alle huizen is er juridische, medische begeleiding van een professional en vrijwilligers. Ook bestaat er de mogelijkheid voor bewoners van de opvang deel te nemen aan diverse activiteiten als dagbesteding.

Hoe is het in het asiel – Impressies