Werkwijze

De bewoners kunnen gebruik maken van SNOV B3 als ze aangemeld worden door een van de Nijmeegse vluchtelingenorganisaties. Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of zij in staat zijn in groepsverband te leven, of zij extra zorg nodig hebben in de opvang, of juist daarvoor elders moeten worden aangemeld. Ze mogen na de intake een voorlopige periode van 5 dagen komen. Er zijn huisregels waar ze allen gehoor aan moeten geven. De regels zijn o.a.: geen drugs en alcohol, geen wapens, niet stelen en afblijven van andermans spullen, rustig en vriendelijk zijn naar elkaar, de buurt geen overlast bezorgen, niet in de straat blijven hangen. Bij drugs, wapengebruik, en stelen moeten mensen meteen vertrekken en mogen ze niet terugkomen.

Als de bewoners blijk geven in groepsverband te kunnen leven en zich houden aan de dagelijkse regels, krijgen zij na deze 5 nachten een SNOV-pas met foto waarmee ze een jaar mogen komen. De pas kan daarna verlengd worden als dat voor de bewoner nog nodig is.

Opvang voor Vrouwen

Voor de vrouwelijke asielzoeksters op straat, is er sinds januari 2013 het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Na een jaar onderdak en ondersteuning van het Wereldvrouwenhuis moeten vrouwen zichzelf kunnen redden. Voor de vrouwen die dat niet lukt, zette SNOV in 2015 een kleine opvang op. Het SNOV geeft vrouwen dag- en nachtopvang, SNOV huurt hiervoor tijdelijk een pand van woningbouwvereniging Talis. Op 8 maart 2015 kwam de eerste vrouw. Op dit moment vangt SNOV 8 vrouwen op.

Opvang voor mannen

Er zijn momenteel twee opvanglocaties voor mannen. Op de ene locatie zijn 6 mannen gehuisvest, op de andere zijn er 11 gehuisvest. De voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken zijn een woonkamer om te ontspannen, ze krijgen ontbijt en warme maaltijden, er is gelegenheid om te douchen en de mogelijkheid kleding te wassen en te strijken. Niet te vergeten een slaapplek. Aangezien het doorgaans om oude gebouwen gaat wordt er nog steeds geklust aan de panden en het interieur. Dat doen de mannen zelf met, waar nodig, hulp van vrijwilligers.

Eenmaal aangemeld kunnen de bewoners elke dag tussen 18.00 en 22.00 uur binnenkomen. De volgende dag verlaten ze het pand uiterlijk om 10.00 uur. Tijdens de openingstijden is er toezicht door een beroepskracht en is er steeds een conciërge uit de doelgroep aanwezig samen met een dienstdoende vrijwilliger.

Zorgen voor morgen: Dagbesteding voor bewoners van SNOV

Ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen worden ’s nachts opgevangen door SNOV, maar overdag zijn deze mensen op zichzelf aangewezen. Ze dwalen dan op straat of doden hun tijd in de bibliotheek. Daarbij hebben veel van deze mensen slaapproblemen, depressies of kampen ze met trauma’s. Door verveling kunnen dergelijke problemen groter worden. Deze mensen zijn doorgaans enorm gemotiveerd om te werken, leren en groeien. Ter ondersteuning is SNOV een project gestart om zinvolle dagbesteding te creëren voor deze vluchtelingen. 

Samenvatting

De opzet van het project is eenvoudig. Er is eerst met alle deelnemende bewoners een vragenlijst afgenomen om te bepalen welke interesses, kwaliteiten en ervaring zij hebben. Het idee hierachter is dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn eerder geneigd zijn harder te werken en de activiteit serieus te nemen. Het beoogde maatwerk werkt stimulerend voor alle betrokken partijen. 

Ten tweede wordt er gezocht naar organisaties die een passende activiteit zouden kunnen verzorgen voor een of meerdere deelnemers. Het eerste contact met de organisaties zal lopen via de projectleider van Zorgen voor Morgen. Als de deelnemer eenmaal start met de activiteit zal er een vrijwilliger van SNOV mee gaan om de deelnemer te begeleiden. De beoogde activiteiten zijn te verdelen binnen educatie, (vrijwilligers)werk of ontspanning.

Ten derde worden er tussentijdse evaluaties gehouden met de deelnemers en de participerende organisaties om de voortgang van de deelnemer te bespreken en om eventuele problemen in de samenwerking op te lossen. Na maximaal twee jaar vindt de eindevaluatie plaats om het project en eventuele toekomstige samenwerking te bespreken. 

Doelstelling

Het doel is enerzijds om de verveling te bestrijden en daarbij een zinvolle activiteit te vinden voor de deelnemers waar ze naar uit kunnen kijken en waarmee ze enige zin kunnen geven aan hun leven hier.

Het is tevens mogelijk dat deze mensen waardevolle kennis of vaardigheden leren. Hiermee zouden ze als mogelijk toekomstige Nederlandse burgers een goede start maken bij het opbouwen van een leven binnen de Nijmeegse gemeenschap.

In het geval er sprake is van terugkeer naar het land van herkomst zouden ze kunnen terugvallen op hetgeen ze hier geleerd hebben.

Tussentijdse evaluatie

Er is regelmatig een evaluatie van het project. Klik hier voor de laatste evaluatie.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

Home - Haella
Communicatie - Kansfonds
Stichting DOEN - Mediamatic
oranjefonds - YouTube

Samenwerking

Dit project zou geen kans van slagen hebben zonder samenwerking met verschillende externe partners.

We werken intensief samen met Steunpunt Taal Educatie Participatie (STEP) https://stepnijmegen.nl/ Er zijn verschillende taalniveaus binnen de groep. Step verzorgt taalcursus op verschillende niveaus voor vrijwel al onze deelnemers.

Ook werken we veel samen met stichting Gast. https://www.stichtinggast.nl/nl/ Stichting Gast biedt de cursus Toekomstgezicht aan. Twee van onze deelnemers hebben hier reeds aan mee gedaan. Ook is er veelvuldig overleg tussen de coördinatoren van SNOV en Gast over welke activiteiten waar te doen zijn en in welke mate er samenwerking mogelijk is. In de nabije toekomst hopen we samen met Gast een kapperscursus te starten.

Het huis van compassie http://www.huisvancompassienijmegen.nl/ is ook een samenwerkingspartner waar we blij mee zijn. Ook met de coördinator van het huis van compassie is vaak contact over mogelijke activiteiten en samenwerking. Het huis van compassie werkt ook mee met het opzetten van een kapperscursus.

Een aantal maanden lang hebben we mogen genieten van de samenwerking met Elanart. https://www.elanart.nl/ Na de lockdown hopen we deze samenwerking door te zetten. Deelnemers konden hier verschillende sport-, spel-, muziek- en dansactiviteiten doen.

Het wijkcentrum Daalsehof in Nijmegen Oost is de laatste tijd een samenwerkingspartner geworden waar we nog veel plezier van zullen gaan hebben wanneer de lockdown voorbij is. https://hobbycentrumnijmegenoost.nl/ Het hobbycentrum biedt de mogelijkheid om bezig te zijn met houtbewerking, sieraden maken, schilderen, etc.

Wijkcentrum De Ark van Oost: de Opstap https://deopstap-nijmegen.nl/cursusaanbod De Opstap heeft een passende accordeon cursus verzorgd voor een deelnemer.